خواص حرارتی پلاستیک| دمای HDT

27 اسفند 1402 ساعت 18:02

 این ویژگی مواد پلاستیکی در بسیاری از وجوه طراحی محصول، مهندسی و تولید محصولات با اجزای گرمانرم به کار می‌رود.

HDT  توسط ASTM D 648 تعریف شده است که در آن تحت خمش سه نقطه ای  دمای نمونه با ابعاد استاندارد (127 × 13 × 12 میلیمتر) در یک بار محوری استاندارد خمشی ۰٫۴۵۵ یا ۱٫۸۲ مگاپاسکال انحراف می یابد تا نمونه به میزان 0.25 میلیمتر (0.01 اینچ) خم شود.نمونه در حمام غوطه ور با نرخ K / min  2گرم می شود. این روش آزمون مشابه رویه ذکر شده در استاندارد ISO 75 است.

دمای خمش حرارتی مواد آمورف وابسته به دمای انتقال شیشه (مواد آمورف) یا دمای ذوب (مواد بلوری) است.

HDT یک شاخص مفید از حد مجاز دما است که بالاتر از آن نمی توان مواد را برای کاربرد های ساختاری استفاده کرد. با این حال، HDT و Tg نمیتوانند با هم تعویض شوند. Tg دمایی که در آن انتقال شیشه ای یا شیشه سازی شروع می شود را توصیف می کند، یعنی زمانی که "انجماد" حرکات بخش های زنجیره ای (واحدهای سینتیکی) اتفاق می افتد، در حالی که HDT یک اندازه گیری ماکروسکوپی از "سختی" یک ماده است زمانی که درجه حرارت افزایش می یابد.

 

دمای hdt پلاستیک

برای کاربرد های ساختاری، HDT اغلب اندازه گیری بهتری از Tg یا Tmبرای تعیین درجه حرارت دمای کاربردی است. گاهی اوقات، تولید کنندگان و تامین کنندگان مواد پلیمری این دو ویژگی را اشتباه می گیرند. با این حال، این خواص قابل تعویض نیستند. شبیه‌سازی گرمایی یک سیستم، دماهایی که یک جزء مشخص از آن تجربه می‌کند را مشخص می‌کند. آگاهی از این که یک جزء به خصوص چه دماهایی را باید در حین کاربرد تحمل کند، امکان تعیین مناسب‌ترین ماده برای آن کاربرد را فراهم می‌سازد.


نکته: یک قطعه پلاستیکی قالب‌گیری تزریقی زمانی باید از قالب خارج شود که دمای آن نزدیک یا کمتر از HDT باشد. این بدان معنی است که تغییر شکل قطعه پس از خارج شدن در محدودهٔ قابل قبول خواهد بود.

ثبت نظر


( نظر خود را درباره این مقاله ثبت نمایید )

هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز پاسخگوی شما هستیم.
© 2024 polyno All Right Reserved