با همکاری بزرگترین مراکز پژوهشی از جمله پژوشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران از سال 1396 پلینو اقدام به تهیه فیلم‌های آموزشی تخصصی نمود. صدها ساعت آموزش تخصصی ارائه شد...باعث افتخار است بسیاری از شرکت‌های مطرح در جای جای سرزمین ایران و فراتر از آن کشورهای همسایه این ویدیوها را به شکل ویژه تهیه کردند و در تکمیل این پروژه در کنار پلینو بودند.
هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز پاسخگوی شما هستیم.
© 2024 polyno All Right Reserved