نحوه عملکرد کمک فرآیند های پی وی سی

نحوه عملکرد کمک فرآیند های پی وی سی

برخی افزودنی های مورد استفاده در پی وی سی ماهیت پلیمری دارند. اصلاح کننده های پلیمری از این نوع افزودنی ها هستند. به طور کلی اصلاح کننده پلیمر...

24 آبان 1400 ساعت 23:09
بررسی شکل و فرم های مختلف پی وی سی

بررسی شکل و فرم های مختلف پی وی سی

بررسی اشکال مختلف خمیر پی وی سی: +پلاستیسول چیست؟ +ارگانوسل چیست؟ +چرم مصنوعی پی وی سی از چه فرآیند تولید می شود؟ +علت بود داشتن محصولات پی وی...

18 آبان 1400 ساعت 00:05
بررسی پلاستیسول پی وی سی

بررسی پلاستیسول پی وی سی

پی وی سی یک پلیمر بسیار پر کاربرد و در واقع سومین پلیمر پر مصرف در جهان است. اولین محصولات تولید شده از پی وی سی عایق کابل،...

16 آبان 1400 ساعت 19:43
نسبت طول به قطر فیلر‌ها و تاثیر آن بر خواص

نسبت طول به قطر فیلر‌ها و تاثیر آن بر خواص

نسبت طول به قطر فیلر یا aspectratio چیست و چه تاثیر در خواص پلیمر و کامپوزیت دارد: اثر aspectratio بر خاصیت تقویت کننده بررسی فیلر های معکبی- بلوکی...

15 آبان 1400 ساعت 11:43
بررسی استابلایزر های پی وی سی

بررسی استابلایزر های پی وی سی

پی وی سی در اثر حرارت تخریب می شود و جهت پایداری حرارتی نیاز به افزودنی هایی به نام استابلایزر یا پایدارکنندهای حرارتی دارد. اگر چه بر روی...

15 آبان 1400 ساعت 00:06
ساختار روان کننده پی وی سی و نقش آن در فرمول

ساختار روان کننده پی وی سی و نقش آن در فرمول

روان کننده ها از مهم ترین افزودنی های پی وی سی هستند. نقش آنها در درجه اول تاثیر بر رفتار pvc تحت تاثیر حرارت و گرمای برشی در...

14 آبان 1400 ساعت 18:55
بررسی کارایی نرم کننده ها

بررسی کارایی نرم کننده ها

پی وی سی بدون حضور نرم کننده پلیمری سخت می باشد، با استفاده از دوز مختلف از نرم کننده ها می توان محصولات PVC با انعطاف پذیری متفاوت...

11 آبان 1400 ساعت 12:13
بررسی کربنات کلسیم فیلری پر کاربرد در پلیمر ها

بررسی کربنات کلسیم فیلری پر کاربرد در پلیمر ها

کربنات کلسیم یک پرکننده یا فیلر پر کاربرد است که در این فیلم آموزشی به بررسی نکاتی در مورد این ماده و انواع کربنات کلسیم پرداخته می شود:

11 آبان 1400 ساعت 10:10
بررسی کمک استابلایزر پی وی سی

بررسی کمک استابلایزر پی وی سی

انواع کمک استابلایزر های پی وی سی

08 آبان 1400 ساعت 16:05
اثر فیلر در شیرینیکج پلیمر ها

اثر فیلر در شیرینیکج پلیمر ها

اثر پر کننده در شیرینکیج پلیمر ها: علت ایجاد شیرینکیج در پلیمرها چیست؟ با چه شرایطی می توان شیرینکیج را کم کرد؟ حداکثر چند درصد می توان شیرینکیج...

05 آبان 1400 ساعت 00:11
بررسی اصلاح کننده ضربه پی وی سی

بررسی اصلاح کننده ضربه پی وی سی

بررسی اصلاح کننده های ضربه پی وی سی برای اطلاعات می توانید از پکیج های آموزشی پلینو استفاده کنید.

02 آبان 1400 ساعت 11:36