02633552753

با ما در تماس باشید

بررسی ساختار روان کننده و نقش آن در فرمول

14 آبان 1400 ساعت 18:55

بررسی ساختار شیمیایی در فرمولاسیون های پلیمری:چه روان کننده ای با چه پایدارکننده ای سازگار است؟

بررسی وکس ها

بررسی روان کننده های داخلی

نقش استئاریک اسید

بررسی خاصیت هم افزایی روان کننده ها

ثبت نظر

( نظر خود درباره این محصول را ثبت نمایید )