02633552753

با ما در تماس باشید

نسبت طول به قطر فیلر ها و تاثیر آن بر خواص

15 آبان 1400 ساعت 11:43

نسبت طول به قطر فیلر یا aspectratio چیست و چه تاثیر در خواص پلیمر و کامپوزیت دارد:

اثر aspectratio  بر خاصیت تقویت کننده

بررسی فیلر های معکبی- بلوکی و صفحه ای و نسبت طول به قطر در آنها

 

ثبت نظر

( نظر خود درباره این محصول را ثبت نمایید )