02633552753

با ما در تماس باشید

شناسایی مواد اولیه با DSC

02 فروردین 1400 ساعت 16:36

دستگاه پیمایش تفاضلی دستگاهی است که در بسیاری صنایع از قبیل داروسازی، پلیمر، کشاورزی، مطالعه نیمه هادی ها ، صنایع غذایی و غیره کاربرد دارد. در این آزمون مقداری از ماده گرم یا سرد و تغییرات ظرفیت حرارتی آن با گرما ثبت میشود. بررسی تغییرات ظرفیت حرارتی امکان تشخیص انتقالاتی از قبیل ذوب، انتقالات شیشه ای، تغییرات فازی و پخت را میدهد. 

آنچه در این ویدئو می بینید:

DSC چگونه کار می کند؟

چه موادی را با DSC می توان شناسایی کرد؟

چه خواصی توسط DSC بررسی می شود؟

بررسی آنالیز DSC چند پلیمر پر کاربرد و...

ثبت نظر

( نظر خود درباره این محصول را ثبت نمایید )