02633552753

با ما در تماس باشید

اثر سطح پر کننده بر خواص

24 اسفند 1399 ساعت 12:31

پر کننده ها از جمله مواد شیمیایی آلی یا معدنی هستند که بر ایجاد خواص مختلف به پلیمر اضافه می شوند.

در یک سری از فیلم های آموزشی نگاه دقیق تر خواهیم داشت به خواص پر کننده های مختلف و شاخص های مهم در آنها

 

در این فیلم به بررسی شاخص BET  و تاثیر آن بر خواص کامپوزیت پرداخته شده است.

 

ثبت نظر

( نظر خود درباره این محصول را ثبت نمایید )