02633552753

با ما در تماس باشید

علت مهاجرت افزودنی از پی وی سی ؟

11 آبان 1400 ساعت 10:52
علت مهاجرت افزودنی از پی وی سی ؟

علت مهاجرت اسید استئاریک و سایر افزودنی های از پی وی سی چیست؟


مهاجرت یک افزودنی همچون استئاریک اسید یا نرم کننده  های از قانون ساده ای پیروی می کند: که مواد از غلظت های بالا به سمت غلظت های کم حرکت می کنند.

در مورد مهاجرت افزودنی ها در آزمایشات متعددی نشان داده شده که با قرار داد یک نمونه فیلم حاوی اسید استئاریک در کنار نمونه فیلم بدون افزودنی مهاجرت از نمونه دارای افزودنی به نمونه خالص مشاهده می شود که با افزایش غلظت اسید استئاریک بیشتر خواهد شد.

این پدیده را می توان با قانون فیک توجیه کرد و همچین روابط ریاضی مشخصی نیز برای آن وجود دارد.

در اثر مهاجرت افزودنی به پلیمر خالص در یک بازه زمانی مشخص ماده خالص نیز دارای افزودنی شده و درواقع دیگر خالص نیست و این موضوع باعث کاهش میزان مهاجرت بعد از یک بازه زمانی می شود در شکل زیر تفاوت مهاجرت اسید استئاریک در غلظت های مختلف آورده شده است.

 

مهاجرت اسید استئاریک از پی وی سی