02633552753

با ما در تماس باشید

آزمون‌های رایج برای محصولات پی وی سی؟

04 آبان 1400 ساعت 17:56
آزمون‌های رایج برای محصولات پی وی سی؟

آزمون‌های رایج برای تست خواص محصولات پی وی سی کدامند؟


تعیین خواص فیزیکی مکانیکی حرارتی پی وی سی یک امر ضروری است. به منظور انجام دقیق، تکرار پذیری آن‌ها و مقایسه آن‌ها انجام این آزمون‌ها بر اساس یک روش استاندارد باید صورت پذیرد.

 

آزمون های مهم خواص حرارتی پلیمرها

آزمون های حرارتی پلیمرها

آزمون های مهم خواص فیزیکی پلیمرها

آزمون خواص فیزیکی پلیمرها

 

آزمون های مکانیکی مهم پلیمرها

آزمون های مکانیکی مهم پلیمر ها