02633552753

با ما در تماس باشید

HDT چیست پی وی سی و تفاوت آن با دمای انتقال شیشه ای؟

04 آبان 1400 ساعت 18:01
HDT چیست پی وی سی و تفاوت آن با دمای انتقال شیشه ای؟

HDT  چیست و چطور اندازه گیری می شود و چه تفاوتی با دمای انتقال شیشه ای دارد؟


این ویژگی مواد پلاستیکی در بسیاری از وجوه طراحی محصول، مهندسی و تولید محصولات با اجزای گرمانرم به کار می‌رود.

HDT  توسط ASTM D 648 تعریف شده است که در آن تحت خمش سه نقطه ای  دمای نمونه با ابعاد استاندارد (127 × 13 × 12 میلیمتر) در یک بار محوری استاندارد خمشی ۰٫۴۵۵ یا ۱٫۸۲ مگاپاسکال انحراف می یابد تا نمونه به میزان 0.25 میلیمتر (0.01 اینچ) خم شود.نمونه در حمام غوطه ور با نرخ K / min  2گرم می شود. این روش آزمون مشابه رویه ذکر شده در استاندارد ISO 75 است.

دمای خمش حرارتی مواد آمورف وابسته به دمای انتقال شیشه (مواد آمورف) یا دمای ذوب (مواد بلوری) است.

HDT یک شاخص مفید از حد مجاز دما است که بالاتر از آن نمی توان مواد را برای کاربرد های ساختاری استفاده کرد. این اغلب در TDS از اطلاعات تجاری پلاستیک گزارش شده است. با این حال، HDT و Tg نمیتوانند با هم تعویض شوند. Tg دمایی که در آن انتقال شیشه ای یا شیشه سازی شروع می شود را توصیف می کند، یعنی زمانی که "انجماد" حرکات بخش های زنجیره ای (واحدهای سینتیکی) اتفاق می افتد، در حالی که HDT یک اندازه گیری ماکروسکوپی از "سختی" یک ماده است زمانی که درجه حرارت افزایش می یابد.

برای کاربرد های ساختاری، HDT اغلب اندازه گیری بهتری از Tg یا Tmبرای تعیین درجه حرارت دمای کاربردی است. گاهی اوقات، تولید کنندگان و تامین کنندگان مواد پلیمری این دو ویژگی را اشتباه می گیرند. با این حال، این خواص قابل تعویض نیستند. شبیه‌سازی گرمایی یک سیستم، دماهایی که یک جزء مشخص از آن تجربه می‌کند را مشخص می‌کند. آگاهی از این که یک جزء به خصوص چه دماهایی را باید در حین کاربرد تحمل کند، امکان تعیین مناسب‌ترین ماده برای آن کاربرد را فراهم می‌سازد.


نکته: یک قطعه پلاستیکی قالب‌گیری تزریقی زمانی باید از قالب خارج شود که دمای آن نزدیک یا کمتر از HDT باشد. این بدان معنی است که تغییر شکل قطعه پس از خارج شدن در محدودهٔ قابل قبول خواهد بود.

دمای HDT  در پلیمرها