02633552753

با ما در تماس باشید

مواد موثر بر mfi

03 فروردین 1400 ساعت 02:22
مواد موثر بر mfi

برای افزایش MFI مواد پلیمری از چه افزودنی شیمیایی می توان استفاده کرد؟


 

استفاده از برخی از مواد شیمیایی از جمله پر اکسید می تواند MFI  پلی پروپیلن را افزایش دهد.  باید توجه داشت که دوز مصرف باید کنترل شده با و در حدود 0.1 تا 0.05 درصد استفاده شود.

 

استفاده از پلی اتیلن وکس:

استفاده از وکس پلی اتیلن گرچه تاثیرات ظاهری قبل از فرآیند بر روی mfi  دارد اما بعد از ذوب و فرآیند نمی تواند موثر باشد.

 

اثر پر اکسید بر روی پلی اتیلن:

پر اکسید می تواند mfi  پلی اتیلن را کاهش می دهد و ریسک کراس لینک شدن را دارد.