تعرفه آگهی

پلینو

کد تعرفه

نوع آگهی

قیمت (تومان)

1

بنر عمودی  مستطیل صفحه اول

1/000/000  

2

بنر مربع صفحه اول

500/000

3

صفحه معرفی شرکت

500/000  

4

درج مقاله

1/000/000  

5

درج محصول (حداقل 10 عدد)

100/000  تومان

 

 

هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز پاسخگوی شما هستیم.
© 2024 polyno All Right Reserved