02632706060

با ما در تماس باشید

میکسر

در واقع میکسر به منظور همگن کردن ترکیبات ناهمگن استفاده می شود. از نظر سنتی میکسرها ابتدا در تهیه غذا و صنایع غذایی مورد استفاده قرار گرفت. با توسعه صنایع شیمیایی به مرور از این مفهوم برای ساخت میکسرهای صنعتی نیز بکار برده شد و میکسرهایی برای تولید رنگ، مواد آرایشی و شوینده استفاده شد. میکسرها رفته رفته به ابزار مهم در آزمایشگاه و خط تولید صنایع شیمیایی و غذایی تبدیل شد با توسعه صنایع پلیمری نیز برای بهبود خواص و ایجاد ترکیبات جدید نیاز بود تا مواد مختلف بایکدیگر ترکیب شوند در نتیجه از میکسر در صنعت نیز استفاده شده و به بخش مهمی از خط تولید بسیاری از پلیمرها از جمله تولید انواع کامپاند- مستربچ- تولید انواع گرانول و... تبدیل شد.

میکسرها به برای ترکیب کردن جامدات با جامدات و مایعات استفاده می شود در میکسرهای پیشرفته تر حتی می توان گاز را با جامد و مایع در شرایطی میکس کرد. این موضوع مشخص میکند که امروزه فناوری میکسرسازی با سال های اولیه خود که تنها به منظور همگن سازی چند پودر و مایع استفاده می شد، فاصله زیادی گرفته است. در ادامه برخی از مهم ترین انواع میکسر نام برده شده است.

1-میکسر توربو

2-میکسر سیاره ای

3-میکسر بنبوری

4-میکسر v شکل

5-بلندرهای مارپیچی

6-میکسرهای عمودی

 

بسته به نوع کاربرد و مواد که نیاز به میکسر دارند. از نوع خاصی از میکسرهای نام برده شده باید استفاده کرد. همچنین طراحی میکسر نیز در کیفیت عملکرد آن بسیار مهم است در این زمینه پلینو شما را راهنمایی خواهد کرد.