• فیلترها

دآی اسیدی

دای اسیدی به طور کلی برای رنگ آمیزی پشم و کتان مورد استفاده قرار می‌گیرد. دای اسیدی دارای ساختاری آنیونی بوده و در حمام اسیدی بر روی الیاف اعمال می‌شود. این دای‌ها دارای گروه اسیدی از جمله  COOH و SO3H می‌باشد.گروه آنیونی در این دآی‌های به گروه NH2  پروتونه شده در پشم، کتان یا نایلون در شرایط اسیدی متصل می‌شود. به طور کلی در دای اسیدی، محیط اسیدی سبب شده تا روی سطح الیاف، کاتیون ایجاد شود که در شرایط دمایی خاص به مولکول دای متصل شده و در نتیجه سبب رنگ شدن الیاف می‌شود. در واقع این روش برای رنگ آمیزی انواع پارچه کتان و پشم استفاده می‌شود. رنگ زرد، قرمز، بنفش، آبی، قهوه ای و مشکی از مهم ترین دای‌های رنگی هستند.

 

دای اسیدی

 

 

دای اسیدی زرد 17

دای اسیدی زرد 12

 

 

هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز پاسخگوی شما هستیم.
© 2024 polyno All Right Reserved