انواع گیت در تزریق پلاستیک

06 شهریور 1399 ساعت 14:31

گیت ها به دو دسته تقسیم می شوند:

1-گیت های اصلاحی با دست( (manually trimmed

2-گیت های اصلاح اتوماتیک(automatically trimmed (

 

گیت های اصلاحی با دست:

 

 

    گیت فیلمی یا لبه ای( Flash or Film Gate)

 

گیت تزریق لبه ای برای قطعاتی با سطوح بزرگ و دیواره نازک ،مانند صفحات و تسمه ها به کار می رود ><در این نوع گیت ،مذاب ابتدا وارد کانال توزیع می شود و سپس از طریق شیار باریک وارد حفره می شود .ابعاد گیت باید کوچک باشند،ضخامت آن تقریبا باید بین 0.25 تا 0.63 میلی متر و عرض آن حدود 0.63 میلی متر باشد.

 

مزایا:خطوط برخورد ندارند ،کیفیت بالا و ابعاد دقیق خواهد بود.

 

معایب:برای جدا کردن گیت تزریق عملیات اضافی انجام می شوند .هم چنین جمع شدگی در جهت عمود بر جریان زیاد است.چ

 

گیت فیلمی

 

    گیت بدون راهگاه (Sprue Gate)

 

در این حالت اسپرو بدون حضور راهگاه تا گیت ادامه پیدا می کند.در این نوع گلویی فشار نگهدارنده به طور موثرتری اعمال می شود.لذا برای تولید قطعاتی با ابعاد بزرگ ،قطعاتی با دیواره باریک و گوشت زیاد مناسب است .

 

مزایا:مواد در راهگاه هدر نمی روند.

 

معایب :نشانی از نازل روی قطعه وجود داردو تنها یک قطعه تولید می شود.

 

 

اسپرو گیت

 

    گیت دیسکی (Disk Gate )

 

این گیت برای قطعاتی که تقارن محوری دارند و ماهیچه فقط در یک سمت نصب شده است به کار می رود.دیسک به شکل صفحه دایروی یا مخروطی با زاویه 45 درجه (گیت تزریق چتری) است و مذاب به صورت یکنواخت در قطر بزرگتر قطعه قالب گیری توزیع میکند.

 

مزایا:خطوط برخورد ندارد و استحکام کم نمیشود.

 

معایب:عملیات اضافی برای جدا کردن گیت تزریق لازم است .با این گلویی نمیتوان قطعات استوانه ای را در قالب های چند کویته تولید کرد.

 

 

 

    گیت چرخی (Spoke Gate)

 

این گیت برای قطعات سیلندری که به چندین محل تزریق نیاز دارند به کار می رود.اندازه قطر این محل تزریق0.8 تا 5 میلیمتر است.

 

مزایا:برای قطعات استوانه ای به کار می رود.

 

معایب :خطوط جوش وجود دارد.

چرخی

 

 

    گیت سوزنی (Tab Gate )

 

ابعاد گلویی تزریق در این حالت به ضخامت مقطع قطعه و نوعپلاستیک بستگی دارد.میتوان گف با مقاطع کوچک تر قطع شدن راحت تر است.بنابراین برای کوچک تر نگه داشتن گیت تزریق تا حد ممکن از دمای ذوب بالا استفاده می شود.این سیستم برای قالب های چند کویته ای و سیستم راهگاه مرکزی به کار میرود.

 

مزایا:اثر محل تزریق روی قطعه بسیار ناچیز است.

 

معایب:مواد ضایعاتی حجم زیادی دارند.

 

 

 

    گیت حلقه ای (Ring Gate)

 

برای قطعات استوانه ای به کار می رود که ماهیچه باید به علت طول آن ،در هر دو انتها نگه داشته شود. در این نوع گیت مذاب ابتدا از راهگاه وارد یک کانال حلقوی می شود که این حلقه با یک شیار باریک به  قطعه متصل می شود.

 

مزایا:نگه داری ماهیچه در دو انتها ممکن است و قالب گیری قطعات استوانه ای نسبتا بلند (نسبت طول به قطر بزرگتر از 5)با ضخامت دیواره یکسان ممکن می شود .همچنین گیت تزریق حلقه ای برای قطعات استوانه ای در قالب های چند کویته به کار می رود .

 

معایب:در کنار ایجاد خط برخورد جزیی ،عملیات اضافی برای جداکردن گیت تزریق لازم است.

 

 

 

گیت های اصلاح اتوماتیک

 

 

    گیت تونلی(Tunnel Gate )

 

در قالب های چند کویته برای تولید قطعات کوچک (که می توان آن ها را به صورت جانبی تزریق کرد )به کار می رود. سوراخ تونل را میتوان به صورت نقطه ای یا مخروط ناقص ایجاد کرد.

 

مزایا:گلویی تزریق به صورت لتوماتیک جدا میشود.

 

معایب:به علت افت فشار زیاد فقط برای قطعات ساده قابل استفاده است.

 

 

    گیت با راهگاه گرم(Hot Runner Gate)

 

سیستم های راه گاه گرم گسترده ترین پیشرفت فنی را از یک سیستم راهگاه معمولی تا یک سیستم آماده برای نصب داشته است

 

مزایا:کاهش اتلاف مواد در سیستم راهگاه ،کاهش سیکل تزریق و حذف زمان خنک کاری محل تزریق و خروج قطعه به صورت اتوماتیک از مزایای این دسته می باشد.

 

معایب:گران است.

 

 

    گیت سوپاپی(Valve Gate)

 

چندین محل تزریق وجود دارد، بر حسب نیاز یکی باز و بقیه بسته می شوند.

 

مزایا:تزریق قطعات بزرگ بدون اعمال فشار زیاد به دستگاه و تهیه قطعات تزریقی بدون وجود خط جوش ممکن است.

 

معایب :هزینه بالایی دارد.

 

 

    گیت تزریق سه نقطه ای در قالب های سه صفحه ای(Pin Gate)

 

اصولا در قالب های جند کویته  برای قاطعاتی که باید از مرکز تزریق شودو اثرات باقیمانده و عملیات اضافی نداشته باشند،خاص قطعات سیلندری که گیت تزریق جانبی ماهیچه را جابجا میکند و باعث تابیدگی می شود به کار می رود.همچنین قطعات جداره نازک با سطح بزرک برای قالب های تک حفره ای به همین روش قالب گیری می شوند.اگر نسبت طول به ضخامت جریان استفاده از چند گیت تزریق را لازم سازد، این کار عملی است .

 

مزایا:جدایی گلویی تزریق به صورت اتوماتیک صورت میگیرد.

 

معایب:حجم قراضه ها زیادو هزیته قالب بیشتر است .باید توجه خاصی به خطوط برخورد و هواگیری داشت.

 

در تصور زیر انواع گیت های تزریق پلاستیک را مشاهده می کنید.

 

انواع گیت تزریق پلاستیک

ثبت نظر


( نظر خود را درباره این مقاله ثبت نمایید )

طراحی سایت طراحی سایت