راه‌اندازي ايمن و صحيح اكسترودر پروفيل

04 آبان 1400 ساعت 11:28

راه‌اندازي ايمن و صحيح اكسترودر پروفيل

قبل از راه‌اندازي خطوط اكستروژن، محدوديت‌هاي دستگاه و مواد خود را از نظر آمپراژ، فشار و دما، تاريخ انقضاي مواد و... بدانيد.

 • اكسترودر بايد خالي و تميز باشد يا با مواد مناسب مانند نسوز پر شده باشد. قالب بايد تميز باشد. براي اطمينان از مناسب بودن و تميزي مارپيچ داخل اكسترودر، مارپيچ را هل دهيد. در صورتي كه سيلندر ماردون گشاد است، از تميز بودن اين مناطق نيز مطمئن شويد.
 • در طول زمان گرم شدن اكسترودر، قيف خوراك دهي بايد خالي از مواد باشد.
 • براي جلوگيري از شره كردن مواد و يا ايجاد نواحي مرده، همه سطوح بايد تميز و آب بندي شوند و به طور صحيح نصب گردند. با افزايش زمان اقامت PVC در داخل اكسترودر احتمال سوختگي و تخريب پي‌وي‌سي چند برابر مي‌شود، بنابراين بايد از ايجاد نواحي مرده كه مواد در آنجا باقي مي‌مانند جلوگيري كرد.
 • بر اساس استاندارد محصول مورد نظر يا پيشنهاد سازنده دستگاه شرايط راه‌اندازي را تنظيم كنيد. دماي قالب را 10 درجه كمتر از دماي استاندارد تنظيم كنيد و در صورتي كه مارپيچ مجهز به سيستم كنترل دما است، آن را روشن نكنيد.
 • زمان گرمايش اكسترودر بسيار مهم است. پس از رسيدن قالب و سيلندر به دماي مورد نظر، بايد 30 دقيقه زمان دهيد تا تمامي قسمت‌هاي قالب و سيلندر به صورت يكنواخت گرم شوند. با افزايش اين زمان، ممكن است روي محصول نهايي نقاط سياه ايجاد شود و راه‌اندازي در زمان كوتاهتر به دليل سرد بودن دستگاه بسيار خطرناك است.
 • در طول زمان گرمايش مسير جريان آب و سيستم چرخش روغن را بررسي كنيد كه فاقد هر نوع گرفتگي باشند.
 • اگر لازم است گاز‌گير يا وكيوم، فيلتر‌ها و فن‌ها را تميز كنيد.
 • اتصال هيترها، ترموكوپل‌ها را بررسي كنيد.
 • تجهيزات پايين دست جريان، چرخه آب، هوا و.. را بررسي كنيد.
 • پس از افزايش دما مجدداً پيچ‌هاي قالب را سفت كنيد.
 • حال قيف خوراك‌گير را با مواد آماده شده پر كنيد.
 • هنگام راه‌اندازي نبايد كسي در جلوي قالب بايستد. پس از ورود مواد به قالب و كنترل فشار، كاركنان اجازه دارند جلوي قالب بايستند و يا حركت كنند.
 • سرعت مارپيچ را كم كم تا جايي كه فشار و آمپر دستگاه اجازه مي‌دهد بالا ببريد. اگر مواد خيلي سخت هستند مي‌توان ابتدا بدون قالب راه‌اندازي كرد و پس از خروج آزادانه مذاب، مارپيچ را متوقف كرده و قالب را ببنديد.
 • دماي قالب را مجددا تنظيم كنيد.
 • در صورت وجود، سيستم كنترل دماي مارپيچ را روشن نماييد.
 • كشنده را وصل كنيد تا تمام خروجي از طريق كشنده عبور كند.
 • شرايط فرايند را دائماً تغيير ندهيد. اگر امكان دارد جريان را به كمك تجهيزات پايين دستي كنترل كنيد تا فرايند پايدار شود. پس از پايداري فرايند، مي‌توان هر بار يك متغير را تغيير داد. پس از هر تغيير نتايج را حداقل بعد از 15 دقيقه ارزيابي كنيد تا شرايط كاملاً پايدار شود.
 • مواد خروجي حاصل از راه اندازي را براي استفاده مجدد نگهداري كنيد. اين مواد پس از آسياب مي‌توانند به عنوان مواد اوليه استفاده شوند.
 • پس از پايدار شدن فرايند، شرايط فرايندي را بررسي و ثبت نماييد.
 • تمام تغييرات را ثبت كنيد. در صورتي كه به تغيير نياز نيست، شرايط فرايندي را هر يك ساعت بررسي و ثبت كنيد.

 

تهیه و تنظیم: سایت پلینو

ثبت نظر


( نظر خود را درباره این مقاله ثبت نمایید )