انواع کانال در اکسترودر دو پیچ پلاستیک

06 شهریور 1399 ساعت 14:11

در مقالات قبل به بررسی انواع اکسترودر ها پرداخته شد، همچین در مقاله ای تفاوت اکسترودر ها تک پیچ و دو پیچ نیز بررسی شد در این مقاله به بررسی انواه پیچ و کانال های مارپیچ اکسترودر های دو پیچ پرداخته می شود.

به طور کلی با قرار دادن دو مارپیچ در کنار هم یک اکسترودر دو مارپیچ ساخته می شود اما ساختار و جزئیات اکسترودر های دو پیچ به این سادگی هم نیست و از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است برای هر اکسترودر می توان با طراحی نوع پیچ و کانال ها به ویژگی های خاصی رسید. که بسته به نوع محصول تولید می تواند متفاوت باشد در ادامه به بررسی پیچ و کانال های مارپیچ در اکسترودر می پردازیم.

سه اکسترودر اصلی در شکل نشان داده شده اند.

شکل a) از لحاظ مسیر چرخش

شکل b)در هم رفتگی

شکل c)میزان در گیری

در مورد پیچ های همسوگرد پیچ با زاویه ای در مسیر مشابه یا هر دو به سمت راست یا هر دو به سمت چپ میچرخد. در مورد ناهمسوگرد که در آن پیچ با زاویه در جهت عکس پیچ دیگر میچرخد،پیچ میتواند در هم رفته باشه یا بدون در هم رفتگی باشد. در هم رفتگی به صورتی است که پره ی یک پیچ به کانال پیچ دیگر نفوذ می کند .در مورد بعد پیچ میتواند به صورت کامل در هم رفتگی داشته باشد پره ها یک پیچ را به طور کامل پر میکنند و باعث تمیز شدن کانال میشوند و یا قسمت های از آن در هم رفتگی داشته باشند و درگیر باشد.

 

انواع ساختار پیچ در اکسترودر دو مارپیچ

 

 

 همانطور که در شکل زیر نشان داده شده کانال میتواند پیوسته باشد با یک شکل انتقال نرم از کانال یک پیچ به پیچ دیگر یا می توانند قسمت هایی پیوسته با پره عریض مسیر عبور کانال پیچ دیگر را مسدود کند که به آن نیمه پیوسته گفته می شود. به طور کلی اکسترودر دو پیچه همسوگرد به طور گسترده در کاربرد های مختلف کامپاندیگ استفاده می شود.گاهی اوقات از پیچ های مخروطی علاوه بر این، پیچ ها می توانند تک یا چند پره ای باشند.در نهایت ممکن است بیش از دو پیچ وجود داشته باشد، اما در اینجا بحث نمی شود.

 

انواع کانال در اکسترودر دو پیچ

تغییر در عمق و عرض کانال و همچنین طول یا قطر مارپیچ در اکسترودر ها سبب ایجاد تغییرات و بهبود یا عدم بهبود عوامل مختلفی می شود در عکس زیر به بررسی عوامل موثر در طراحی یک مارپیچ پرداخته شده است.

 

عوامل موثر در طراحی مارپیچ اکسترودر

ثبت نظر


( نظر خود را درباره این مقاله ثبت نمایید )

طراحی سایت طراحی سایت