سوال و جواب

بخش های مختلف قالب

بخش های مختلف قالب

یک قالب تزریق پلاستیک شامل چه بخش هایی است؟
07 شهریور 1399 ساعت 16:43
بیو پلاستیک

بیو پلاستیک

بیو پلاستیک چیست؟
07 شهریور 1399 ساعت 16:10
پوشش لاستیکی

پوشش لاستیکی

پوشش لاستیکی چیست و کاربرد آن در کجا می باشد؟
07 شهریور 1399 ساعت 16:03
آزمون سختی در پلاستیک

آزمون سختی در پلاستیک

سختی پلاستیک ها با چه آزمونی اندازه گیری می شود؟
07 شهریور 1399 ساعت 15:57
تست شعله

تست شعله

روش شناسایی پلاستیک ها با شعله چگونه است؟
07 شهریور 1399 ساعت 15:51
سازگارکننده چیست؟

سازگارکننده چیست؟

سازگارکننده چیست و چه کاربردی در پلیمر دارد؟
07 شهریور 1399 ساعت 08:36
روش تولید فیلم

روش تولید فیلم

چه روش هایی تولید فیلم های پلیمری وجود دارد؟
10 مرداد 1399 ساعت 12:39
پدیده آرایش مولکولی

پدیده آرایش مولکولی

پدیده آرایش مولکولی در قطعات تزریق پلاستیک چیست؟
10 مرداد 1399 ساعت 12:36
تفاوت اکسترودر دو پیچ و تک پیچ

تفاوت اکسترودر دو پیچ و تک پیچ

اکسترودر دو پیچ با تک پیچ چه تفاوت هایی دارند؟
10 مرداد 1399 ساعت 12:28
تورم دای

تورم دای

تورم دای یا die swell چیست؟
10 مرداد 1399 ساعت 12:19
اصطلاحات رایج اکسترودر

اصطلاحات رایج اکسترودر

اصطلاحات رایج در اکسترودر مثل maddock  و die swell چیست ؟
10 مرداد 1399 ساعت 12:16
لاستیک SBR

لاستیک SBR

لاستیک SBR چیست و چه کاربردی دارد؟
10 مرداد 1399 ساعت 11:40
لاستیک EPDM

لاستیک EPDM

لاستیک EPDM  چیست و چه کاربردی دارد؟
10 مرداد 1399 ساعت 11:39
خواص پلی اتیلن

خواص پلی اتیلن

چه خواصی در پلی اتیلن مهم است؟
10 مرداد 1399 ساعت 11:36
آزمون کشش

آزمون کشش

آزمون کشش چیست و چه کاربرد دی پلیمر دارد؟
10 مرداد 1399 ساعت 11:33
طراحی سایت طراحی سایت