آنتی یو وی

آنتی یو وی‌ها (Anti UV) برای محافظت از پلاستیک‌ها و مواد دیگر در برابر تخریب دراز مدت در معرض تابش اشعه ماوراء بنفش استفاده می‌شود. قرار گرفتن پلیمرها در معرض نور خورشید و اشعه‌ی UV، تخریب اکسیداسیونی را نیز به همراه می‌آورد. همچنین لامپ‌های فلورسنت مورد استفاده برای روشنایی در محیط‌های داخلی اشعه‌ی UV را منتشر می‌کند، اما شدت انتشار آن در این نوع لامپ‌ها کمتر از نور خورشید می‌باشد.
این تخریب منجر به مشاهده اثرات نامطلوب شامل تغییر رنگ در ظاهر (تغییر رنگ و یا تغییر در براقیت قطعه)، تضعیف خواص مکانیکی و ایجاد نقص‌ و ترک در پلیمر می‌شود.

آنتی یو وی‌ها با داشتن جذب UV بسیار بیشتری نسبت به پلیمرها به واسطه‌ی داشتن پیوندهای دوگانه مانع از تخریب زنجیرهای پلیمری می‌شود. به عبارتی دیگر این مواد از زنجیرهای پلیمری در مقابل اشعه‌یUV محافظت می کند.

 

طراحی سایت طراحی سایت